top of page
Search

"Sa paggawa ng magagandang asal na bukal sa puso, binubuksan natin ang pinto sa Panginoon."

"Sa paggawa ng magagandang asal na bukal sa puso, binubuksan natin ang pinto sa pagdating ng panginoon"

-Sem. Ariel Villanueva Jr.

Disyembre 12, 2021 Ikatlong Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon


Ugaliin natin ang paggawa ng magagandang asal sapagkat ito ang ninanais ng Diyos at ito ang nararapat. Sa paggawa ng magagandang asal na bukal sa puso, binubuksan natin ang pinto sa pagdating ng panginoon.
13 views0 comments
bottom of page