top of page
Search

"Huwag tayong mangamba na sumamba sa kanya, bagkos manalig tayo sapagkat ililigtas niya tayo."

"Huwag tayong mangamba na sumamba sa kanya, bagkos manalig tayo sapagkat ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway pati narin sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin."

-Sem. Amiel Vergara

December 24. 2021 Huling Araw ng Simbang Gabi


Sinasabi sa mabuting balita na huwag tayong matakot sapagkat isinugo niya ang kanyang Anak upang iligtas ang mga tao sa mga kasalanan. Humayo tayo at masayang salubungin ang kaisa-isang Anak ng Diyos na si Hesu Kristo na isisilang ni Maria ating Ina. Si Hesus ang ating magiging daan upang di tayo malayo sa ating Amang nasa langit. Siya rin ang magiging tulay sa kapatawaran ng ating mga nagawang kasalanan.


Advance Merry Christmas!

God bless us all!
44 views0 comments

Commentaires


bottom of page