top of page
Search

"Sa darating na pasko, tayo ay magbigay ng oras upang magpasalamat sa diyos."

"Sa darating na pasko, tayo ay magbigay ng oras upang magpasalamat sa diyos para sa kanyang mga biyayang ibinigay sa atin."

-Sem. John Miguel L. Diaz

December 22, 2021 Ika-walong Araw ng Simbang Gabi


Sa ating paghahanda para sa pagsilang ng ating Panginoon tayo ay nagpapasalamat sa diyos para sa kanyang mga biyaya na ibinigay sa atin. Kagaya ni Maria na ipinahayag ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Sa darating na pasko tayo ay magbigay ng oras upang magpasalamat sa diyos para sa kanyang mga biyayang ibinigay sa atin dahil siya ang rason kung bakit tayo ay biniyayaan at dapat hindi mawawala ang ating pagkakumbaba mula sa ating mga puso kailanman.
30 views0 comments

Kommentarer


bottom of page