top of page
Search

"Mga kapatid, maging handa tayo sa araw-araw, maging mabuti sa kapwa at maging matuwid."

"Mga kapatid, maging handa tayo sa araw-araw, maging mabuti sa kapwa at maging matuwid nawa tayo kagaya ni San Jose."

-Sem. Alfonso Teodoro Montalbo

December 18, 2021 Ika-apat na Araw ng Simbang Gabi


Sa Mabuting Balita ipinahayag ng anghel kay Jose ang mabuting balita tungkol sa pagdating ng Emanuel, ang Diyos na sumasaatin, na siyang isisilang ng Birheng Mahal upang iligtas ang sangkatuhan mula sa pagkakasala. Nang magising si Jose, agad niyang tinupad ang plano ng Diyos sa pagpapakasal kay Maria at pagiging ama ni Hesukristo dito sa lupa.


”Mga kapatid, maging handa tayo sa araw-araw, maging mabuti sa kapwa at maging matuwid nawa tayo kagaya ni San Jose.”. Makikita natin sa buhay ni San Jose ang kahalagahan ng pagiging matuwid.
29 views0 comments

Comments


bottom of page