top of page
Search

“Ang katapatan,kawanggawa at kabanalan ang susi upang makapasok sa kalangitan”

“Ang katapatan,kawanggawa at kabanalan ang susi upang makapasok sa kalangitan” - Sem. James P. De Castro

Setyembre 26, 2021 Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Katapatan, Kawanggawa at Kabanalan.

Sa Ebanghelyo natin para sa linggo na ito ay binibigyan tayo ng susi upang makapasok sa langit. Lahat ng tao ay nag nanais makarating sa kalangitan. Sapagkat ang makapunta sa langit ay ang hinahangad ng tao

Merong tatlong katangian o susi upang makapasok sa langit. Una ang katapatan sinabi ni Jesus “Ang hindi laban sa akin ay panig sa akin”. Ang katapatan ay ang pag sunod sa mga utos ng Diyos. Sa panahon ngayo dito masusubok ang katapatan natin sa Diyos sa pamamagitan ng pag sunod sa kanyang utos. Hinahamon tayo na palaging sumunod kahit na mahirap. Kahit madaming hadlang ay palaging magsikap sumunod. Pangalawa ang pag kakawanggawa sa kapwa. Sinabi ni Jesus “Sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil kayoy kay kristo ay tiyak na gagantimpalaan”. Ang mga biyayang natatanggap natin ngayon ay dahil sa pagpapala ng Diyos. Kaya ka binibigyan ng mga biyaya dahil nais ng Diyos na ibahagi mo rin ito sa ating kapwa lalo na sa mga nangangailangan lalo na ngayong meron tayong kinakaharap na pandemya. Ang biyaya ng Diyos ay hindi dapat sinasarili bagkus ito ay ibinabahagi sa ating kapwa. Ikatlo ang kabanalan. Maraming binilin si Jesus pero hindi ito dapat unawaing literal bagkus putulin ang bahagi ng mga katawan. Ito ay isang paalala sa pag putol sa masasamang gawain at pag iwas sa kasalanan. Minsan nakakagawa tayo ng kasalanan bilang isang tao kailangan nating sanayin na umiwas sa paggawa ng kasalanan upang mamuhay tayo sa kabanalan.

Ito ang tatlong susi upang makapasok tayo sa kalangitan. Maging tapat tayo sa utos ng diyos. Maging mapagkawanggawa tayo sa ating kapwa lalo na sa mga nangangailangan at lagi nawa tayong mamuhay sa kabanalan upang maging kalugod lugod sa kapwa at sa Diyos.62 views0 comments

Comments


bottom of page