top of page
Search

"Tayong lahat ay sumunod sapagkat muling dadating ang ating Panginoon."

"Tayong lahat ay sumunod sapagkat muling dadating ang ating Panginoon."

-Sem. John Khristoffer Millares

December 19, 2021 Ika-apat na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon


Madami tayong hinaharap sa ating buhay, bawat araw tayo ay pumipili kung sa mga tukso ng demonyo o pagsunod sa mabuting balita at kautusan ng Diyos. Si Maria ay isang halimbawa ng pagmamahal sa atin ng panginoon. Siya ay sumunod sa mga utos ng panginoon, naghanda, nagdasal at hindi nawalan ng panananampalataya. Tulad ni Maria, tayong lahat ay sumunod sapagkat muling dadating ang ating Panginoon.
7 views0 comments

Comments


bottom of page