top of page
Search

"Patuloy tayong magdasal at maghanda sa lahat ng mga pagsubok na ating haharapin..."

"Patuloy tayong magdasal at maghanda sa lahat ng mga pagsubok na ating haharapin, at sa pagdating ng ating Panginoon."

-Sem. Marc Luis Oliver S. Corbillon

December 17, 2021 Ikatlong Araw ng Simbang Gabi


Lahat tayo’y may mga lakas at kahinaang taglay na dapat nating pagbutihin, pagyamanin at pasalamatan sapagkat itoy bigay sa atin ng Panginoon. Bilang mga miyembro ng simbahan, tayo’y tinatawag ng Diyos na paglinkuran at ipaalala sa kanyang sambayanan ang dakila niyang presensya. Mayroong kasabihan na “Gumuguhit ang Diyos ng mga matuwid na landas mula sa baluktot na daan.” Ating pag sumikapan at panatilihin ang ating pananampalataya sa kabila ng paghihirap, mga pagsubok at ating mga kahinaan. Patuloy tayong magdasal at maghanda sa lahat ng mga pagsubok na ating haharapin, at sa pagdating ng ating Panginoon.
20 views0 comments

Comments


bottom of page