top of page
Search

“Ating ipanalangin na nawa ay maramdaman natin ang lubos na kasiyahan sa pagdating ng Panginoon.”

“Ating ipanalangin na nawa ay maramdaman natin ang lubos na kasiyahan sa pagdating ng Panginoon.”

-Sem. George Herrick N. de la Roca

December 16, 2021 Ikalawang Araw ng Simbang Gabi


Sa Ebanghelyo, ang mga alagad ay nasiyahan sa liwanag at patotoo na idinulot sa kanila si San Juan Bautista. Sinabi sa kanila ng Panginoon na ang patotoo na kanyang ihahatid ay higit pa rito. Dito ay inihahanda ni Hesus ang Kanyang mga alagad para sa masmalaking mga salita at gawa na ipapakita Niya. Katulad ng mga alagad, mayroon din tayong mga nakikita sa ating buhay na nagdudulot ng kasiyahan sa atin ngunit ating tandaan na ang mga salita at gawa ng Diyos ay higit pa rito. Tayo nawa ay magalak sa balita at mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos katulad ng sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad. Sa Kanyang pagdating, ating ipanalangin na nawa ay maramdaman natin ang lubos na kasiyahan na dulot Niya.
14 views0 comments

Comments


bottom of page