top of page
Search

"Ang ating buhay ay hiram lamang sa Panginoon kaya ito ay gamitin natin ayon sa kanyang kalooban."

"Ang ating buhay ay hiram lamang sa Panginoon kaya ito ay gamitin natin ayon sa kanyang kalooban."

-Sem. Christian Daniel Tolentino

Nobyembre 14, 2021 Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon.


Lahat ng binigay ng Panginoon ay kanyang babawiin ngunit mananatili ang kanyang pagmamahal sa atin. Bilang tao na nabubuhay dito sa ating mundo, ang ating buhay ay hiram lamang natin sa Panginoon kaya dapat ito ay gamitin natin ayon sa kalooban ng Diyos para sa atin.
786 views0 comments
bottom of page